EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2018) mukainen versio
Laadittu 5.2.2021, päivitetty 14.2.2021


1. Rekisterinpitäjä

Nettivideo.fi
y-tunnus 3152466-7
Jontikka 6 as 40
40100 Jyväskylä

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juho Taipale
p. 045 342 7810
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Nettivideo.fi asiakas- ja tapahtumanjärjestäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon, tiedottamiseen, tilausten käsittelyyn ja seurantaan, tilastointiin sekä palvelun kehittämiseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity luovuttaa henkilötietoja palvelun käytön yhteydessä, ja käyttäjästä tallentuu verkkopalvelun käytön aikana käyttöä koskevia tietoja.

6. Rekisterin tiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • henkilön nimi sekä mahdollinen henkilön edustama yhteisö
  • yhteystiedot (katuosoite, postinumero, kaupunki, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • henkilön tilaushistoria
  • verkkopalvelun käytöstä syntyneet lokitiedot

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja luovutetaan asiakkaan ostaman tapahtuman järjestäjälle sekä maksupalvelun toimittajalle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta viranomaiselle luovuttaminen lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan työntekijän toimenkuvan niin vaatiessa. Henkilötietojen käsittelijä on salassapitovelvollinen. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein, kuten henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen tarkastaminen on kerran vuodessa maksutonta. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterin itsestään sisältämän virheellisen tai epätarkan henkilötiedon korjaamista sekä puutteellisten henkilötietojen täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunuet, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Henkilötietojen tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö on tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen luovutusta, korjaamista tai poistamista, ja toimenpiteet suoritetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan muuttaa. Olennaisita muutoksista ilmoitetaan verkkopalvelussa tai rekisteröidylle sähköpostitse.