Tässä muutamia tarvittavia asioita erityisesti teknisesti haastavamman livestriimauksen eli reaaliaikaisen suoratoiston näkökulmasta. Nettivideolla on ammattikäyttöön tarkoitettu kalusto laadukkaan striimin toteuttamiseen, jolloin voitte keskittyä itse asiaan eli tapahtumaan!

Livestriimaukseen tarvitaan verkkoyhteys ja välineet videokuvan kuvaamiseen ja edelleen verkkoon lähettämiseen. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi älypuhelinta, joka itsessään sisältää kameran ja verkkoyhteyden. On kuitenkin huomioitava, että teknisesti ja katsojakokemukseltaan laadukkaan striimin toteuttaminen edellyttää investointeja erikoiskalustoon. Nettivideo käyttää laadukkaita ammattilaitteita, jotka on nimenomaisesti suunniteltu laadukkaiden striimien tuottamiseen.

Kuva.

Laadukkaan kameran kuva on kännykkää tai tablettia monipuolisempi, mutta vaatii kuvaajalta enemmän osaamista laitteiston käyttöön. Nettivideo käyttää supersampling-tekniikkaa hyödyntäviä 4K-ammattivideokameroita mahdollisimman laadukkaan kuvan tuottamiseksi.

Katsojan mielenkiintoa on helpompi pitää yllä kuvakulman- ja koon vaihtamisella. Usealla kameralla toteutettava monikameratuotanto sallii usean erilaisen kuvakulman käyttämisen, jolloin esimerkiksi yhtä kameraa voidaan käyttää yleiskuvan kuvaamiseen yhden tai useamman tarjotessa lähikuvaa puhujista. Monikameratuotanto vaatii aina erillisen videomikserin, jolla usean kameran kuvat kootaan yhteen, ja jolla kulloinkin lähetykseen striimattava kuvakulma valitaan.

Ääni.

Ääni nähdään striimissä usein jopa kuvaakin tärkeämpänä elementtinä: katsoja suhtautuu lempeämmin esimerkiksi hieman epätarkkaan kuvaan, mutta huono striimin ääni aiheuttaa katsojalle hermojen kiristystä ja harmaita hiuksia, joten laadukkaaseen äänen taltiointiin on syytä suhtautua tarvittavalla vakavuudella.

Puhelimen tai tabletin mikrofoni tallentaa laajasti koko tilan ääntä, jolloin oleellinen äänisisältö saattaa jäädä epäselväksi. Siksi striimatessa on useimmiten tarpeen käyttää erillistä mikrofonia, joka on teknisesti suunniteltu tilaan ja käyttötarkoitukseen sopivaksi. Jokainen puhuja voidaan myös mikittää esimerkiksi omalla kaulukseen kiinnitettävällä mikrofonilla.

Internet-yhteys.

Kuva ja ääni lähetetään internettiin koodainlaitteella, joka muuntaa signaalin striimiksi ennen sen lähettämistä jakelualustalle. Koodainlaite voi olla riittävän tehokas tietokone striimausohjelmistolla tai nimenomaiseen tarkoitukseen suunniteltu erillinen laite.

Muuten laadukkaasti toteutetun striimin pullonkaulaksi voi jäädä internet-yhteyden nopeus. Verkko-operaattori mainitsee yleensä verkon latausnopeuden, mutta striimauksen kannalta oleellisinta on lähetysnopeus, jonka on hyvä olla vähintään 10 Mbps (megabittiä sekunnissa). Langallinen verkkoyhteys – erityisesti valokuitu – on varmin valinta striimaukseen, sillä yhteys toimii vakaammin mobiiliyhteyksiin verratessa. Mobiiliyhteyksissä yhteyden nopeus saattaa vaihdella hyvinkin paljon esimerkiksi häiriösignaalien ja erityisesti saman tukiaseman useiden samanaikaisten käyttäjien aiheuttaman kuormituksen seurauksena. Voit testata verkkoyhteytesi nopeuden Nettivideon nopeustestillä.

Jakelukanava.

Katsoja näkee striimin jakelukanavan videosoittimen avulla. Yksinkertaisimmillaan striimin jakelukanavana voi käyttää yleisimpiä videopalveluita, kuten YouTubea, Facebookia ja Instagramia. Mikäli striimaus toteutetaan laadukkaasti, eikä suoraan valitun jakelukanavan mobiilisovelluksen kautta, tarvitaan erillinen RTMP-osoite ja striimausavain, joiden avulla striimi voidaan välittää jakelukanavaan. Eri kanavissa on erilaisia teknisiä suosituksia, vaatimuksia ja rajoitteita, jotka on striimatessa otettava huomioon.

Tässä artikkelissa on vain pintaraapaisu striimaukseen tarvittavasta välineistöstä ja osaamisesta. Kuten muissakin tuotannoissa, myös striimauksessa tulee huomioida lisäksi mm. riittävä valaistus mahdollisilla lisävaloilla, katkeamaton ja turvallinen virransaanti sekä muut tekniset ratkaisut.