Verkon yleisimmät livestriimaukseen käytettävät julkiset jakelualustat ovat YouTube, Facebook ja Instagram. Tapahtumanjärjestäjä voi halutessaan käyttää myös maksullisen katselun mahdollistavaa alustaa, jolloin katseluoikeuksien myynnistä on mahdollista saada tuloja. Kysy lisää!

Kaikkiin alustoihin liittyy omanlaisiaan teknisiä suosituksia, vaatimuksia ja rajoituksia. Jakelualustaa valitessa on syytä huomioida myös esimerkiksi tekijänoikeudelliset asiat, joihin jokainen alusta suhtautuu hieman eri tavalla.

Nettivideo tarjoaa asiantuntemustaan avuksi sopivan jakelukanavan valitsemisessa!